Vet ni inte var ni ska börja?

Områden

De här sex områdena hjälper er att arbeta systematiskt med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor i er skola. Ni väljer själva vad som är mest relevant för er. Inom varje område arbetar ni med ert nuläge, planerar aktiviteter och följer upp.

Fysiskt aktiva raster

Innebär att skolan har elever, rastvakter, pedagoger eller annan skolpersonal som leder organiserad fysisk aktivitet för eleverna på rasten varje dag.

Fysiskt aktiva raster

Nu är du klar med detta område.

Fysisk aktivitet som en del i undervisningen

Innebär att elever och personal får ökad fysisk aktivitet genom regelbundna rörelseaktiviteter under skoldagen. Skoldagen är för lång för att inte innehålla rörelse.

Fysisk aktivitet som en del i undervisningen

Nu är du klar med detta område.

Fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen

Skolan skapar förutsättningar för att cykla eller gå till skolan och erbjuder föreningsaktiviteter, så att eleverna får möjlighet till fysisk aktivitet i anslutning till varje skoldag.

Fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen

Nu är du klar med detta område.

Skolmåltiden som ett pedagogiskt verktyg

Innebär att skolmåltiden integreras i det pedagogiska arbetet, exempelvis genom pedagogiska luncher eller genom att koppla skolmaten till ett ämne.

Måltiden som ett pedagogiskt verktyg

Nu är du klar med detta område.

Näringsriktig mat i skolan

Innebär att skolan strävar efter att all mat som serveras är näringsriktig och skolan utvärderar hur väl de uppfyller Nordiska näringsrekommendationerna (NNR12).

Näringsriktig mat i skolan

Nu är du klar med detta område.

Trivsamma skolmåltider

Handlar om att skolmåltiden ska vara en trevlig upplevelse i en trygg och stressfri miljö. Eleverna uppskattar då att äta i skolan, vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö för alla.

Trivsamma skolmåltider

Nu är du klar med detta område.