Förslag på lösningar

Som inspiration inför ert arbete har vi valt ut några förslag på lösningar för detta område. Dessa baseras på erfarenhet och till viss del forskning och sammanfattar områdets möjligheter. Använd förslagen som de är eller prata ihop er och anpassa dem efter er skola.

Pedagoger som deltar i skolmåltider (pedagogisk lunch)

Pedagoger som deltar i skolmåltider (pedagogisk lunch)

Genom att ha pedagoger som äter tillsammans med barnen sätter ni en kultur kring och befäster måltiderna som en del av skoldagen. Det är viktigt att eleverna ser att personalen prioriterar måltiden och är goda förebilder när det gäller att äta allsidigt.

Använd skolmåltiden i undervisningen

Använd skolmåltiden i undervisningen

Skolmåltiden kan vara ett pedagogiskt verktyg i olika ämnen för att öka kunskapen om hur mat och näring hänger ihop med hälsa, eller för att lära sig mer om matkulturer och traditioner. Det kan bidra till att främja lusten att prova olika maträtter och äta varierat.

Fortbilda måltidspersonalen

Fortbilda måltidspersonalen

Se till att måltidspersonalen har kunskap och förutsättningar att erbjuda, uppmuntra och informera om maten som serveras. Det är också viktigt för att kunna ställa krav på den mat som erbjuds i skolan.

Synliggör måltidspersonalens kompetens

Synliggör måltidspersonalens kompetens

Låt måltidspersonalens kompetens bli tydlig för eleverna. Skyltar som visar matens koppling till näring och funktion för kroppen är ett exempel. Det finns också fördelar med att låta skolrestaurangen och undervisningen i hem- och konsumentkunskap samverka.

För allas inkludering

För allas inkludering

Att skapa tydliga instruktioner, förenkla aktiviteten och ge möjligheter att prova på tillsammans med en lärare eller kompis gynnar alla elever oavsett förutsättningar och funktionsvariationer. Det kan kräva lite mer planering men kan vara avgörande för att elever med kognitiva funktionsnedsättningar ska kunna delta och nå sin fulla potential.

VILL DU HA FLER FÖRSLAG?

I vår inspirationsbank finns fler förslag från andra som redan börjat jobbat med de här frågorna.

Kika i vår inspirationsbank!

Handlingsplan

När ni känner er redo är det dags att sätta igång med handlingsplanen. Den består av tre steg där ni får stöd och hjälp i att beskriva ert nuläge samt planera och följa upp aktiviteter. Om förutsättningarna ser olika ut i olika delar av skolan kan det vara lättare att skapa flera planer – en för varje stadie eller motsvarande. Gå igenom flikarna en i taget.

  • Nuläge
  • Planera
  • Följ upp
Nuläge

Hur ser det ut idag? För att åstadkomma förbättring är det viktigt att få koll på nuläget. Besvara frågorna nedan genom att dra i reglaget. Motivera sedan er gradering till höger. Spara när ni känner er klara.

Skriv ut
1

Vi har riktlinjer för pedagogisk lunch

Svara genom att dra i reglaget
Inte alls
Delvis
I hög grad
Spara

2

Skolmåltiden är ett pedagogiskt verktyg

Svara genom att dra i reglaget
Inte alls
Delvis
I hög grad
Spara

3

Vi använder måltidspersonalens kompetens

Svara genom att dra i reglaget
Inte alls
Delvis
I hög grad
Spara
Planera

Vad skulle krävas för en förbättring? Utifrån era styrkor och svagheter, planera lämpliga aktiviteter som ni tror skulle göra störst skillnad. Beskriv aktiviteterna, vem som ansvarar och när det ska vara klart. Spara när ni känner er klara.

+ Lägg till aktivitet
Skriv ut
Följ upp